Stichting Moslimgroep Leiden
Kvk nummer:41165292
RSIN: 5805351

Cijfers 2018 Stichting Moslimgroep Leiden

Klik hier om de Jaarcijfers te bekijken

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”