Wie zijn wij

Bismillahi Rahmani Rahim (In de naam van God, de Barhmartige, de Genadevolle)

Welkom

Wij heten u van harte welkom op de website van Moskee Al Hijra te Leiden! Graag maken wij gebruik van de gelegenheid om u op dit deel van de website wat algemene informatie te geven over onze moskee, onze organisatie en de doelstellingen die wij nastreven.

 

Mocht u vragen hebben of contact met ons willen zoeken dan kunt u dit doen door een email richten aan: info@alhijra.nl

 

Organisatie & doelstellingen

Moskee Al Hijra wordt geleid door ‘Stichting Moslimgroep Leiden ‘, welke stichting verantwoordelijk is voor het bepalen van de missie, de visie en de strategie . De stichting legt verantwoording af aan de mensen die verbonden zijn aan de moskee ofwel haar achterban. Het stichtingbestuur wordt gevormd door de volgende bestuurders.

 

Het bestuur van de moskee wordt gevoerd door Stichting Moslimgroep Leiden en bestaat uit de volgende bestuurdersfuncties:

 • Voorzitter: Abderrahman Almaghrani
 • Vice-voorzitter: Said Kaamouch
 • Penningmeester: Said Boulahri
 • Secretaris: Omar Driouech
 • Algemene bestuursleden

 

Alle bestuursleden vervullen hun functie op vrijwillige basis.

 

Statutair heeft het bestuur de volgende doelstellingen:

 • De belijdenis van het islamitisch geloof stimuleren en faciliteren;
 • Een of meerdere moskeeën/islamitische centra en andere onroerende zaken in stand houden en exploiteren;
 • Onderwijs en/of voorlichting geven aan kinderen en volwassenen;
 • Islamitische en educatieve bijeenkomsten organiseren;
 • Contacten tussen de in Nederland gevestigde moslims onderling en tussen moslims en niet-moslims bevorderen;
 • Dienen van alle moslims op religieus en maatschappelijk gebied.

 

Lid worden van de grootste moskee
van Duin en Bollenstreek?

"De gelijkenis van degenen die hun eigendommen op de Weg van Allaah uitgeven is als de gelijkenis van een graankorrel, (die) zeven aren voortbrengt, in iedere aar honderd korrels, en Allaah vermenigvuldigt voor wie Hij wil. En Allaah is Alomvattend, Alwetend."


(al-Baqarah 261)