Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

Aanleg van de electravoorzieningen voor de parkeergarage

Volg ons!

Met de hulp van veel vrijwilligers heeft de stichting in eigen beheer de infrastructuur voor electravoorzieningen aangelegd in de begane grondvloer, waarmee aanzienlijke kosten zijn uitgespaard. Moge ALLAH (swt) iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd belonen voor hun goede werken.

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”