Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

Graven van de bouwput en aanleg van de fundering

Volg ons!

De bouwput voor het Islamitisch Centrum omvat een oppervlakte van ruim 1.600 vierkante meter. Op de impressie is zien hoe de grondwerker de ca. 200 funderingspalen uitgraaft die de basis vormen voor de realisatie van de nieuwbouw.

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”