Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

iDEAL

Hoe kan ik doneren??

Er zijn verschillende mogelijkheden om een bijdrage te doen:

  1. Door een DUA/Smeekbede te verrichten aan ALLAH (swt) en hem te vragen ons op de goede weg te leiden om dit project op de beste wijze te realiseren;
  2. Je betaalt je bijdrage contant in de moskee bij één van de bestuursleden; je krijgt dan een kwitantie als bewijs van betaling mee;
  3. Je vult een machtigingskaart/-formulier in met bedrag(en) en betalingstermijn(en) naar eigen keuze. De machtigingskaart is te verkrijgen in de moskee of is hieronder te downloaden bij het formulier. De ingevulde machtigingskaart kan je de moskee afgeven of in een gesloten enveloppe opsturen naar ons postadres. Wij zorgen er dan voor dat afschrijving van je rekening plaatsvindt;
  4. Je doneert sieraden (van edelmetalen). Na verkoop van de sieraden ontvangt je van ons een bewijs waaruit blijkt wat de waarde is geweest van uw donatie;
  5. Je stort met gebruikmaking van onderstaande gegevens je bijdrage rechtstreeks op onze bankrekening en vraagt om een kwitantie bij één van de bestuursleden op.

Bankrekeningnummer: NL70 ABNA 0421650249

Ten name van: Stichting Moslimgroep Leiden Onder vermelding van: Bijdrage nieuwbouw Islamitisch Centrum Leiden

De Profeet Mohammed , vrede zij met hem, heeft gezegd: “Degene die een moskee bouwt voor Allah (de Verhevene) al is het ter grootte van een nest van een vogel of zelfs kleiner, Allah zal voor hem een huis bouwen in het Paradijs ”
Sunan ibn Majah


Of eventueel via een maandelijkse incasso kunt u het formulier hier onder invullen:

Uw naam (verplicht)

Uw adres

Uw email (verplicht)

Eventueel uw telefoonnummer

Uw rekening nummer

Het bedrag per maand wat u wilt doneren

U geeft hierbij de machtiging voor automatische incasso


 

Eventueel online een donatie storten? Dat kan via onderstaand formulier:

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”