Nieuwbouw

NIEUWBOUW ISLAMITISCH CENTRUM

nieuwbouw

DOELSTELLING

De bouw van nieuwe huisvesting voor het faciliteren van al onze doelgroepen; dat is onze ambitie. Na een periode van ruim tien jaar van planvorming is halverwege 2014 AlHamdulillah de bouw gestart van het nieuwe Islamitisch Centrum aan het Ter Haarplein in Leiden. Het gebouw zal Inscha’Allah de huidige huisvesting aan de Rembrandtstraat vervangen en kan geschaard worden onder de grotere centra van Nederland.

 

KERNGEGEVENS NIEUWBOUWPROJECT

Locatie: Ter Haarplein 1 Leiden (Z-H) Hoofdfuncties: Moskee
Start bouw / oplevering: 2014 / 2016-2017 Educatiefaciliteiten met bibliotheek
Bruto vloeroppervlak: ca. 4.000 m2 in 4 bouwlagen Activiteiten- c.q. ontmoetingruimten
Grond incl. openbaar plein: ca. 4.119 m2 Uitvaartvoorzieningen
Parkeren: 102 parkeerplaatsen Commerciële ruimte

 

JOUW HULP IS HARD NODIG!

Het spreekt voor zich dat dit omvangrijke project een miljoeneninvestering vergt waar we alle hulp bij kunnen gebruiken. De bouw zal volledig gefinancierd worden door vrijwillige giften. Wij doen dan ook een beroep op elke moslim in onze gemeenschap of daarbuiten om een bijdrage te leveren. Ook jouw hulp is hard nodig! Die kan je geven door het doneren van een financiële bijdrage of door het aanbieden van fysieke hulp bij één van de vele inzamelingsacties buiten de moskee. Heeft u zelf uw bijdrage al voldaan, maar kent u andere mensen binnen uw eigen familie of kennissenkring die hun bijdrage nog niet voldaan hebben, praat met hen en overtuig hen van de noodzaak om hun steentje bij te dragen.We mogen het belang van de moskee niet vergeten; we dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om dit prachtige Huis van Allah (swt) te realiseren. De moskee vervult een zeer belangrijke religieuze en maatschappelijke rol in onze samenleving. Het is onze verantwoordelijkheid te zorgen voor een geschikte plek waar ouderen, jongeren vrouwen en kinderen straks hun geloof kunnen belijden en waar moslims en niet-moslims elkaar beter leren kennen.

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”


(Surah At-Taubah 9:18)