Onderwijs

“Lees in de naam van uw heer, de schepper” waren allereerste woorden waarmee de openbaring werd geopend. In een overlevering van de profeet ﷺ zegt hij “ kennis opdoen is een plicht voor iedere moslim”. Naast deze vers en overlevering, zijn er in de Koran en de Soennah talloze gelijksoortige openbaringen waarin kennis vergaren tot de verplichte zaken behoort.

Doel

Op basis hiervan heeft elke moslim, afhankelijk van zijn situatie en omstandigheden, het recht op het volgen van onderwijs, binnen ons centrum, dat beoogt twee doelstellingen te bewerkstelligen:

1. Het leren van het minimale niveau van de Arabische taal zodanig dat de moslim goed kan lezen en schrijven;
2. Kennis opdoen over fundamentele zaken binnen de geloofsleer en de praktisering van bepaalde rituelen die de moslim verplicht hoort te kennen ongeacht zijn intellectueel kennisniveau.

Verantwoordelijkheid

Het werken aan een succesvol onderwijs is de verantwoordelijkheid van ons allen, zowel het bestuur van het Islamitisch Centrum Alhijra, de Imam, de onderwijscommissie, de ouders als de vrijwilligers.Omwille een goed georganiseerde structuur binnen het onderwijs, dat een primaire rol vervult voor het behouden van de islamitische identiteit van onze generaties, is er een onderwijsreglement opgesteld waarin de rechten en plichten van iedere betrokken partij helder zijn uiteengezet.

Als ouder of leerling vragen wij u vriendelijk het onderwijsreglement goed door te nemen zodat we allen ervan bewust moeten zijn van onze rechten en plichten. Uiteraard heeft u te allen tijden de gelegenheid om vragen of onduidelijkheden te melden bij de onderwijscommissie.

  • Het lessenpakket bestaat uit: Arabisch, Koran en basiskennis Islam.
  • De kinderen krijgen 3 uur les per week op zaterdag en zondag.
  • Naast het onderwijs genieten de kinderen minimaal 1 keer per jaar een sportdag en/of een educatief uitje.
  • Inschrijven leerlingen Arabische les kan t/m 30 juni 2019!  ))) Inschijvingsformulier

  • Tot uiterlijk 30 juni 2019 kunnen nieuwe leerlingen worden ingeschreven voor het volgen van Arabische les.
  • Inschrijfformulieren die na deze datum worden ingeleverd kunnen niet meer in behadeling worden genomen voor het volgen van lessen in het schooljaar 2019-2020.
  • Blanco inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar bij het bestuur en de onderwijscommissie.
  • Het volledig ingevulde inschrijfformulier is uiterlijk 30 juni 2019 ingeleverd.
  • Het lesgeld wordt bij aanvang van schooljaar (op de eerste lesdag) betaald.

 

Heeft u vragen of tips m.b.t. het kinderwonderwijs, stuur dan gerust een email naar onderwijs@alhijra.nl

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“Voorwaar, de moskeeën van Allah worden slechts verzorgd door wie in Allah en de Laatste Dag gelooft, en die de Salaat onderhoudt en de Zakat geeft en die niemand vreest dan Allah. Hopelijk zijn zij degenen die tot de rechtgeleiden zullen behoren”


(Surah At-Taubah 9:18)