Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

Over Alhijra

Ontstaansgeschiedenis

Moskee Al Hijra is gevestigd aan de Rembrandtstaat 10 in het centrum van Leiden en is opgericht in 1980 . Daarmee is het één van de oudste moskeeën van Nederland. De naam Al Hijra (de migratie) is afgeleid van de migratie van onze geliefde profeet Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina toen hij vervolgd werd door zijn belagers. De gekozen naam kan ook betiteld worden als een metafoor voor de migratie van moslims naar Nederland.

foto alhijra

Begin jaren ‘70 verzocht een groep Marokkaanse moslims te Leiden om een gebedsruimte waar moslims hun gebeden konden verrichten. Aanvankelijk werd die groep een etage boven een horecagelegenheid de gebedsruimte gegeven en waar ook de koran aan de kinderen werd onderwezen. Deze ruimte bleek niet geschikt te zijn, waarna een verhuizing volgde naar een locatie die ook snel niet optimaal bleek te zijn. Dit bewoog deze eerste Marokkaanse moslims om hun kansen bij de gemeente uit te proberen voor hulp bij het vinden van een gebedsruimte; dit bleek tevergeefs te zijn. De groep moslims was dus op zichzelf aangewezen en besloot dan ook zelfstandig op zoek te gaan naar nieuwe huisvesting en fondsen om dit te financieren. Kort daarna vond de groep een ideale plek in centrum van Leiden . Aan de Rembrandtstraat 10 stond een voormalig kerkgebouw te koop dat door een brand volledig teniet was gegaan. Na aankoop is het gebouw met veel zweetdruppels volledig herbouwd en vernieuwd door de toenmalige vrijwilligers. De financiering werd verzorgd door de eigen achterban en buitenstaanders die het project een warm hart toedroegen.

 

Door de loop van de tijd begon het aantal moslims in Leiden toe te nemen, waardoor de moskee simpelweg te klein begon te worden door het groeiende aantal moskeegangers. Het is niet later dan begin jaren ’90 dat men op zoek ging naar een grotere ruimte. Na vele opties in ogenschouw te hebben genomen dienden zich de mogelijkheid aan om nieuwe huisvesting te realiseren in Leiden Zuidwest. In goede samenwerking met de gemeente Leiden, woningcorporaties , een zorginstellingen werden plannen uitgewerkt om het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest vorm en inhoud te geven. Inmiddels is de grond voor de nieuwbouw op de voormalige ROC-locatie aangekocht door de stichting en zijn de vergunningen voor de bouw verleend. Vandaag, ruim 25 jaar na veel zoeken en inzamelen, heeft Allah (SWT) ons gezegend met de spoedige realisatie van een nieuw islamitisch centrum aan het Ter Haarplein 1 .

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”