Stichting Moslimgroep Leiden.
Kvk nummer: 41165292 RSIN: 5805351

UITNODIGING OPEN DAG ISLAMITISCH CENTRUM LEIDEN

Volg ons!

Stichting Moslimgroep Leiden organiseert op zondag 31 mei a.s. van 14:30 uur tot 16:30.uur een open dag in het nieuwe Islamitisch Centrum in het Haagwegkwartier te Leiden (bezoeklocatie: bouwlocatie hoek Ter Haarkade/Haagweg).

Als buurtbewoner(s) bent u die dag van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie of thee een kijkje te komen nemen in ons toekomstige onderkomen.

Wellicht gaat uw interesse uit naar het bezichtigen van het gebouw of wilt u wat meer weten over het reilen en zijlen rond een Islamitisch Centrum; de open dag is georganiseerd om u die gelegenheid te bieden en om elkaar als toekomstige buren beter te leren kennen.

Wij hopen van harte u op zondag 31 mei a.s. te mogen ontmoeten en wij kijken uit naar uw komst!

Met vriendelijke groet,

A. Maghrani – voorzitter Stichting Moslimgroep Leiden

We verwelkomen je heel graag als lid van
Het Islamitisch Centrum Alhijra!

“O, mensen Wij hebben jullie uit man en vrouw geschapen en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder jullie is degen met de meeste eer bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend.”